Jumalanpalvelusten ohella ortodoksisen kirkon elämän oleellinen osa ovat pyhät toimitukset.

Kirkossa ei koskaan ole tarkkaan rajattu ns. sakramenttien määrä, mutta tavallisimmin niitä luetellaan seitsemän läntisen mallin mukaan:

Sakramentteja muistuttavia toimituksia ovat muun muassa:

  • hautaus,
  • kirkon vihkiminen ja
  • vedenpyhitys.

Näitä pyhiä toimituksia voivat toimittaa ainoastaan papit, poikkeuksena kaste, jonka hätätapauksessa voi toimittaa maallikko.

Ortodoksisen kirkon sakramenttikäsitys poikkeaa paljon esimerkiksi luterilaisen kirkon käsityksestä. Avioliitto ja pappeus ovat ortodoksisessa kirkossa sakramentteja.