Seurakunnan päätöstiedotteet

Seurakunnanneuvoston kokous (4/2018)

ma 23.7.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Jari Joska, Arja Suikkanen, Anna Toikka–Niemenlehto, Mikko Äikäs ja Aki Korpela (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • päätti Kirkollishallituksen pyytämästä lausunnosta kirkon hallinnonuudistuksesta

 • keskusteli ja päätti vuoden 2019 alussa pidettävistä Kirkolliskokousedustajien vaaleista Kirkollishallituksen lähettämän kirjeen pohjalta

 • kävi läpi taloustoimiston laatimat seurakunnan kirjanpitoraportit (per 31.5.2018) ja teki niiden vaatimat päätökset

 • merkitsi tiedoksi seurakuntien asiakirjahallintoon ja Heinolan ikonimaalareiden tilanteeseen liittyvät asiat ja kuuli seurakunnan henkilöstön kuulumiset

Seurakunnanneuvoston kokous (3/2018)

ma 7.5.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj),, Juha Romanov, Arja Suikkanen ja  Jari Joska (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • merkitsi tiedoksi tilinpäätöksestä saadun toiminnantarkastuskertomuksen ja esitti seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuustolle hyväksyttäväksi

 • merkitsi tiedoksi seurakunnan nimissä laaditun vastineen ja asiantuntijalausunnon Leskisen valituksesta Itä–Suomen hovioikeuteen

 • käsitteli EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä toimenpiteitä seurakunnassa

 • päätti vastata Lahden ja Hyvinkään ikonimaalauskerhojen palkkioista syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Seurakunnanneuvoston näkemys on, että ikonimaalaus on tärkeä osa ortodoksista perinnettä ja sillä on tärkeä sijansa kirkon elämässä

 • päätti myöntää Iitin ortodoksiapiiri ry:n anoman avustuksen Kausalan tsasounan ylläpitokustannuksiin vuodeksi 2018 (jäsen Suikkanen ei osallitunut tämän pykälän käsittelyyn)

 • päätti palkata Olga Stenbergin seurakuntasihteerin  ja Niko Mäenrinteen talonmies-vahtimestarin vuosilomien sijaisiksi ajalle 2.-29.7.2018

Seurakunnanneuvoston kokous (2/2018)

su 25.3.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Jari Joska, Juha Romanov, Arja Suikkanen, Anna Toikka–Niemenlehto, Mikko Äikäs ja Aki Korpela (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • hyväksyi ja allekirjoitti seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille ja neuvostolle esitettäväksi

 • totesi Itä-Suomen hovioikeuden myöntäneen Aki Leskiselle valitusluvan hänen työsuhdekanteessaan ja käsitteli kanteeseen liittyviä asioita

 • päätti tässä vaiheessa olla hyväksymättä Lahden seurakuntasalin hälytinjärjestelmän uudistamisesta saadun tarjouksen

 • keskusteli Heinolan kirkon pihan uudistustarpeista

 • merkitsi tiedoksi toiveen arvonimen hakemisesta seurakunnan kanttorille

 • sopi yhtenäisestä käytännöstä alttareihin jätettyjen kuolleiden seurakunnan jäsenten muistelukirjoista: ne luetaan pääsääntöisesti kahden vuoden ajan omistajansa kuoleman jälkeen

 • merkitsi tiedoksi Helsingin hiippakunnan hallinnonuudistuksen tilanteen: seurakunnan kirkkoherra on yksi ohjausryhmän viidestä jäsenstä

Seurakunnanneuvoston kokous (1/2018)

ti 6.2.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Jari Joska, Juha Romanov, Arja Suikkanen, Anna Toikka–Niemenlehto, Mikko Äikäs ja Aki Korpela (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • järjestäytyi vuodeksi 2018: varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Äikäs ja sihteerinä Aki Korpela

 • keskusteli alustavasti seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja päätti siihen liittyvistä alaskirjauksista

 • kuuli tilannekatsauksen ja keskusteli Helsingin hiippakunnan hallinnouudistuksesta ja uudesta seurakuntajaosta. Tavoiteaikataulu on sellainen, että päätösten tulisi olla valmiita vuoden 2019 loppuun mennessä

 • päätti hyväksyä OptiWatti Oy:n tarjouksen Hyvinkään kirkon sähkölämmitysjärjestelmän automatisoimmista ja modernisoinnista

 • neuvosto merkitsi tiedoksi, että seurakunnan monikultuurisen työnpapin toimessa on aloittanut isä Aleksi Saveljeff ja että kirkkoherra jatkaa oman toimensa ohessa Hämeenlinnan seurakunnan kirkkoherrana toistaiseksi

Seurakunnanneuvoston kokous (8/2017)

ke 20.12.2017

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Jari Joska, Juha Romanov, Arja Suikkanen, Anna Toikka–Niemenlehto, Mikko Äikäs ja Aki Korpela (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • päätti palkata seurakunnan kasvatustyöntekijän osa–aikaiseen toimeen Marina Salokankaan 1.2.2018 alkaen ja sopi palvelussuhteen ehdoista

 • merkitsi tiedoksi, että Aki Leskinen on ilmoittanut tyytymättömyytensä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisuun 12.12.2017 ja päätti, että seurakunnan vastineen valitukseen laativat yhdessä kirkkoherra, kirkon lakimies Jari Rantala ja asianajaja Hannu Palsola

 • merkitsi tiedoksi, että Lahden, Haminan ja Kotkan seurakunnat ovat hankkineet yhdessä leasingauton Delta-Auto Oy:ltä monikulttuurisen työn papin työmatkoja varten kahden vuoden määräajaksi

Seurakunnanneuvoston kokous (7/2017)

pe 8.12.2017

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Jari Joska, Juha Romanov, Arja Suikkanen, Mikko Äikäs ja Aki Korpela (siht.)

Seurakunnanneuvosto:

 • haastatteli kasvatustyöntekijän tointa hakeneet kaksi ehdokasta

 • päätti, että kirkkoherra jatkaa neuvotteluja toisen hakijan kanssa ja neuvosto päättää niiden perusteella toimen täyttämisestä seuraavassa kokouksessaan

 • merkitsi tiedoksi seurakunnan valtuuston 14.11.2017 pöytäkirjan ja totesi, että päätökset ovat lainmukaisia

 • merkitsi tiedoksi, että Aki Leskisen oikeudenkäynnissä pääkäsittely oli 14.11.2017 ja tuomio annetaan kansliapäätöksenä 12.12.2017.

 • merkitsi tiedoksi Kirkolliskokouksen päätökset seurakunta- ja hiippakuntarajojen tarkastelusta uusien seurakuntien ja hiippakuntien muodostamiseksi vuoteen 2020 mennessä, arkkipiispan istuimen siirrosta Helsinkiin ja että hiippakuntamme piispana aloittaa 1.1.2018 Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo

 • merkitsi tiedoksi, että Andreas Larikka toimii seurakunnan resurssipappina 31.1.2018 saakka kirkkoherran toimiessa Hämeenlinnan vt. kirkkoherrana

Seurakunnanneuvoston kokous (6/2017)

29.10.2017

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Aki Korpela (siht.), Jari Joska, Juha Romanov, Arja Suikkanen, Anna Toikka–Niemenlehto ja Mikko Äikäs

Seurakunnanneuvosto:

 • käsitteli ja hyväksyi osaltaan seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosiksi 2019-2020 edelleen valtuustolle esitettäviksi

 • päätti esittää valtuustolle, että seurakunnan vuoden 2018 veroprosentii pidetään entisellään 1,90%

 • päätti laittaa osa–aikaisen kasvatustyöntekijän toimen haettavaksi 1.1.2018 alkaen. Hakuaika päättyy 24.11.2017

 • hyväksyi omalta osaltaan ja päätti esittää Haminan ja Kotkan seurakunnille hyväksyttäväksi sopimuksen monikultuurisen työn papin toimesta 1.1.2018–31.12.2019. Toimeen nimettäisiin isä Aleksi Saveljeff.

 • päätti, ettei Harjukatu 5:n asuntoja jatkossa vuokrata, vaan ne siirtyvät seurakunnan käyttöön. Päätettiin tilata isompaan asuntoon muutostöitä ja remontti T:mi Kiinteistöpalvelu Mikko Äikkäältä saadun tarjouksen mukaan. (Mikko Äikäs poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi)

 • merkitsi tiedoksi Päijät–Hämeen Ulosottoviraston kirjeen (29.9.2017), jonka mukaan seurakunnan velkasaatavaan kohdistuva ulosmittaus peruutetaan. Asiaan päätettiin palata 14.11. pidettävän neuvonpidon jälkeen.

Seurakunnanneuvoston kokous (5/2017)

17.9.2017

Läsnä: Jonas Bergenstad (pj), Aki Korpela (siht.), Jari Joska, Juha Romanov ja Arja Suikkanen

Seurakunnanneuvosto:

 • merkitsi tiedoksi ja määräsi toimeenpantavaksi seurakunnan valtuuston 11.9.2017 kokouksen päätökset

 • kävi lähetekeskustelun seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ensimmäisestä versiosta

 • hyväksyi Turkoosi Kassiopeia Ky:n tarjouksen Lahden seurakuntasalin keittiön vuokraamaisesta viitenä päivänä viikossa noin kuusi tuntia päivässä, pääsääntöisesti aamuisin klo 6–12

 • merkitsi tiedoksi seurakunnan taloudellisen tilanteen

 • käsitteli Lahden kirkkokuoron Valamon matkan avustushakemuksen

 • antoi pyynnöstä Kirkollishallitukselle seurakunnan lausunnon arkkipiispan istuimen siirrosta ja kirkon hallinosta laaditusta raportista

 • merkitsi tiedoksi, että kirkkoherra on 18.–21.9.2017 Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen koulutusmatkalla ja toimii 18.9.–15.10.2017 Hämeenlinnan kirkkoherran sijaisena

 • merkitsi tiedoksi, että piispa Arseni vierailee Hyvinkäällä ikonipiirin opettajana 7.–8.10.2017 ja toimittaa tuon viikonvaihteen palvelukset Hyvinkäällä yhdessä seurakunnan papiston kanssa