Etsi
  • Lahden Ortodoksinen seurakunta

Seurakunnat keskustelivat hallinnonuudistuksesta


Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksisten seurakuntien edustajat kokoontuivat selvitysmies Hannu Palsolan johdolla Helsingissä keskiviikkona 20.9. ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen käsittelemään hiippakuntarajojen muutokseen sekä uusien seurakuntien muodostamiseen tähtäävää hallinnonuudistusta. Lahden seurakunnasta tilaisuuteen osallistuivat seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Äikäs ja kirkkoherra Jonas Bergenstad. Hiippakunnan piispa oli kesäkuussa tehnyt esityksen kirkollishallitukselle uusista seurakunnista, jossa Lahden, Hämeenlinnan ja Turun seurakunnat muodostaisivat uuden seurakunnan. Kirkollishallitus pyysi seurakunnanneuvostoilta lausunnot esityksiin heinäkuun loppuun mennessä. Lahden seurakunnan lausunto on luettavissa täältä.

Keskusteluissa käsiteltiin seurakuntien lausuntojen pohjalta uusiin seurakuntiin liittyviä eri hallintomalleja, erityisesti kappeliseurakuntamallia tai sen vaihtoehtona vastaavanlaista hallintomallia, kuin Helsingin seurakunnassa on tällä hetkellä. Lisäksi keskusteltiin muutosjohtamisesta, toiminnan järjestämisestä uudessa seurakunnassa, talouden näkymistä sekä esitetyn uuden seurakunnan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Kaikki seurakunnat ovat lausunnoissaan olleet kriittisiä esitettyyn uuteen seurakuntaan. Lahden seurakunta toi keskusteluissa esille huolensa siitä, miten uudessa seurakunnassa turvataan paikallisuus toiminnan järjestämisessä pyhäkkötasolla sekä päätöksenteossa. Uuden seurakunnan hallinto tulee järjestää säädöksiin perustuen niin, että eri luottamuselimissä on riittävä edustus seurakunnan eri alueilta. Kullekin alueelle tulee taata riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta kirkon perustehtävä voidaan hoitaa hyvin. Näin laajassa seurakunnassa riskinä on myös, että seurakuntalaiset eivät hahmota näin laajaa aluetta eivätkä koe sitä omakseen. Näistä näkökulmasta paikallisuuden turvaaminen laajassa alueessa on tärkeää.

Vaikka kaikki seurakunnat lähtökohtaisesti ovatkin kriittisiä esitykseen, oli keskustelu rakentavaa ja avasi uusia näkökulmia yhteistyön tärkeydestä ja kehittämisestä tulevaisuudessa. Lahden seurakunta osallistuu hallinnonuudistusprosessiin rakentavassa ja aktiivisessa hengessä.

Selvitysmies tulee laatimaan kaikista keskusteluista muistion, joka jaetaan seurakunnille. Kirkollishallituksen tavoitteena on tehdä ensimmäiset päätökset seurakuntauudistuksesta vielä tämän vuoden aikana. Hiippakuntarajojen uudistamisesta päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuun kokouksessa.

Lisätietoja hallinnonuudistuksesta antaa kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad sekä seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Äikäs.


5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Uuden seurakunnan kotisivut työn alla

Uuden Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotisivut ovat päivitystyön alla ja sieltä löytyy jo eri alueiden pappien ja kanttorien yhteystiedot. Seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta hos.fi. Niitä

”Näen luolan taivaana”

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen joulutervehdys pelastuksen vuonna 2020. ”Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: Näen luolan taivaana, Neitseen kerubi-istuimena, seimen semmoisena pai

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.