Etsi
  • Lahden Ortodoksinen seurakunta

Valtuustovaalien ehdokkaat

2 Joska Jari 53 Turvallisuustyöntekijä


1. Kaksi kautta valtuuston ja neuvoston jäsenenä. Heinolan kirkossa toimin toisena ponomarina sekä lukijana. Harrastukset: lenkkeily ja kesäisin moottoripyöräily.

2. Koulutuksen lisääminen luottamushenkilöille. Saada aktivoitua nuoria ja lapsiperheitä käymään kirkossa.

3. Kahden kauden tuoma valtuuston ja neuvoston kokemus.
3 Äikäs Mikko 63 Sopimusalavastaava


1. Neuvoston varapuheenjohtaja, kirkon isännöitsijä, kiinteistölautakunnan jäsen.

2. Seurakuntien sulautuminen Helsingin seurakuntaan, palvelusten ja toiminnan varmistaminen ja talouden vakauttaminen.

3. Henkilöstöhallinnon tietämystä, kiinteistönpidon osaamista.
4 Niemenlehto Markku 69 eläkeläinen


1. Olen viime vaalikauden ollut diakoniatoimikunnan jäsen Lahden seurakunnassa. Olen muuttanut Helsingistä Riihimäelle joitakin vuosia sitten. Helsingissä olen ollut mukana diakoniatyössä vuosien ajan.

2. Tärkein asia on jo seurakunnassa olevien aktivointityö mukaan seurakunnan elämään. Kattavan jumalanpalveluselämän järjestäminen seurakunnan kaikkiin osiin. Seurakuntaelämän monipuolistaminen.

3. Työelämässä olin liike-elämän palveluksessa. Opin, miten asioihin voidaan vaikuttaa ja miten tärkeätä on uusien toimintatapojen sisäänajo jo rutinoituihin käytäntöihin. Kaikki palvelut ovat muutoksessa.
5 Lappalainen Anatoli 38 Diplomi-insinööri


1. Toimin valtuustossa, laulan kuorossa, joskus toimin lukijana. Osallistun työhön venäjänkielisten aikuisten ja lapsiperheiden kanssa sekä muihin seurakunnan tapahtumien järjestelyihin.

2. Luulen, että hengellisen elämän tukeminen ja vahvistaminen, kasvatustyö sekä diakonia ovat kohteita, joihin on erityisesti panostettava jokaisessa seurakunnassa.

3. Minulle on kertynyt kokemusta valtuustotyöskentelystä. Olen valmis ottamaan kantaa käsiteltäviin asioihin. Haluan toimia Kirkon ja seurakunnan hyväksi.
6 Korpela Aki 49 FM, kieltenopettaja, språklärare


1. Olen ollut seurakunnanneuvoston sihteerinä (jäsenenä) viimeiset kaksi kautta. Toimin Hyvinkäällä diakonina ja pyrin avustamaan palveluksissa aina kun ehdin.

2. Yhdistyminen Helsingin seurakuntaan on vietävä hallitusti läpi. Nuorisotyössä ja sen yhteyksissä koulujen uskonnonopetukseen on parannettavaa. Paikallisesti Hyvinkäällä pitää vahvistaa pyhäkköyhteisöä.

3. Olen ollut yli 20 vuotta Hyvinkään kaupunginvaltuuston jäsen ja 14 vuotta kaupunginhallituksessa. Tunnen hallinnon kiemurat ja julkisen taloudenpidon hyvin.
7 Goltz Anna 31 Myyjä


1. Olen seurakuntavaltuuston jäsen ja pyrin osallistumaan palveluksiin niin usein kuin mahdollista.

2. Seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan seurakunnan toimintaan. Tiedottamisen lisääminen esimerkiksi tapahtumista ja kerhojen toiminnasta. Seurakuntien sujuva yhdistäminen.

3. Nuoren seurakuntalaisen kannan seurakunnan toiminnasta ja tietämystä seurakunnan kasvatustyöstä.
8 Kuri Tanja 34 Työvalmentaja


1. Olen ollut seurakunnan valtuustossa toimikauden 2016–2019. Käyn palveluksissa säännöllisesti ja laulan Hyvinkään kirkon kuorossa.

2. Koko elämänkaaren pituisen kasvatustyön vahvistaminen, alueellisen työn ylläpitäminen taloudellisesti järkevästi sekä uusien seurakuntalaisten aktivointi.

3. Tuon valtuustotyöskentelyyn kasvatustyön osaamista erityisesti lapsiperheen näkökulmasta.
9 Kuri Mikko 38 Opettaja


1. Toimin aktiivisesti Hyvinkään kirkossa. Palvelen lukijana ja laulan kirkon kuorossa.

2. Tällä hetkellä tärkeimmät kehityskohteet ovat mielestäni sujuva sulautuminen Helsingin seurakuntaan sekä paikallisen jumalanpalveluselämän ja kasvatustyön jatkuva kehittäminen.

3. Minulla on vahva osaaminen media-alan työvälineistä ja käyttömahdollisuuksista ja voin käyttää osaamistani seurakunnan viestinnän kehittämisessä.
10 Pelkonen Markku 51 Liiketoimintajohtaja


1. Olen aktiivinen seurakuntalainen ja osallistun valtuustotyön lisäksi mm. kasvatustyön kehittämiseen. Osallistun aktiivisesti kirkon palveluksiin Lahdessa ja jatkossa Helsingissä.

2. Koen, että kolme tärkeintä kehittämiskohdetta seurakunnassamme ovat kasvatus- ja nuorisotyö, maahanmuuttajien osallistaminen mukaan toimintaan sekä taloudellisten reunaehtojen ennakoiva huomioiminen.

3. Toimin liiketoimintajohtajana oppimisen palveluliiketoiminnassa. Tuon osaamisena mukaan talous- ja strategiaosaamisen lisäksi vahvan johtamis- ja sidosryhmäosaamisen.
11 Rombacheva Elizaveta 34 Sosionomi


1. Osallistun palveluksiin lasteni kanssa aina kun pääsemme. Laulan Hyvinkään kirkon kuorossa. Ajatuksena järjestää kokkikerho kouluikäisille lapsille Hyvinkään kirkossa kerran viikossa.

2. Pysyvä pappi ja palvelukset joka viikko. Lapsille/lapsiperheille suunnattuja kerhoja. Seurakunnan kasvu.

3. Olen ideoita täynnä. Myös hyvät vuorovaikutustaidot, sosiaalialan vahvuudet.
158 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.