Etsi
  • Lahden Ortodoksinen seurakunta

Vastuullisuus Helsingin hiippakunnan koronaohjeiden ytimessä

Kokoontumisrajoitusten lieventäminen mahdollistaa kesä-heinäkuussa monia seurakuntatoiminnan muotoja, vaikka pyhäköihin ei vielä kokoonnutakaan.Helsingin hiippakuntaan nimetty koronatiimi on valmistellut arkkipiispa Leon pyynnöstä selkeät linjaukset, jotka ohjaavat hiippakuntaan kuuluvien seurakuntien toimintaa kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Ohjeet on lähetetty seurakuntiin 15.5. ja ne löytyvät pdf-muodossa myös tämän uutisen lopusta.


Turvavälit muistettava kaikessa toiminnassa


Kesäkuun alussa valtioneuvoston asettama kokoontumisrajoitus sallii 50 hengen kokoontumiset. Kirkon toiminnassa ei voida kuitenkaan ajatella pelkkää ihmismäärää, vaan myös ihmisten välisiä etäisyyksiä.


Kun kahden metrin turvavälit huomioidaan, havaitaan että valtaosaan pyhäköistämme mahtuu huomattavasti viittäkymmentä pienempi joukko ihmisiä – paikoin vain muutamia. Jotta seurakuntalaiset olisivat mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa keskenään, kaikki pyhäkköjen sisätiloissa toimitettavat jumalanpalvelukset toimitetaan heinäkuun loppuun saakka minimihenkilöstöllä ilman kirkkokansaa – aivan kuten muissakin hiippakunnissa.

Kirkollisten toimitusten – esimerkiksi kasteiden ja avioliittoon vihkimisten – enimmäishenkilömäärä määräytyy käytettävissä olevan tilan mukaan ollen kuitenkin enintään 50 henkilöä.


Myöskään yöpymisiä sisältävää leiritoimintaa ei järjestetä, joten kristinoppileirit toteutetaan monimuoto-opetuksena tai niitä siirretään myöhemmäksi.


Ehtoolliselle pääsee ja ulkotilat tuovat mahdollisuuksia myös palveluksiin osallistumiseen


Kaikista rajoituksista huolimatta seurakuntaelämää voidaan kesällä vilkastuttaa monin tavoin.


Kesä tuo mukanaan esimerkiksi mahdollisuuden osallistua jumalanpalveluksiin, sillä seurakunnissa voidaan harkitusti toimittaa jumalanpalveluksia myös avarissa ulkotiloissa turvavälit, hygieniakysymykset ja henkilömäärät huomioiden.


Ehtoolliselle voi osallistua kaikissa seurakunnissa joko ulkona toimitettavan liturgian yhteydessä tai sopimalla asiasta erikseen papin kanssa.


Kirkkoja voidaan pitää avoinna hiljentymistä ja rukousta varten, kunhan turvaväleistä pidetään kiinni. Tuohuksia voi ostaa ja sytyttää, mutta ikoneja ei nyt suudella. Papistoa rohkaistaan päivystämään pyhäköissä sielunhoidollisia keskusteluja ja seurakuntalaisten tapaamista varten.


Myös erilaisia päivätapaamisia voidaan harkiten järjestää riittävän väljissä sisätiloissa tai ulkona.


Koronatiimi seuraa tilanteen kehittymistä ja varautuu eri skenaarioihin


Hiippakunnan koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilanteen kehittymistä ja varautuu ohjeistamaan seurakuntia sekä rajoituksia purettaessa että siinä tapauksessa, että niitä joudutaan kesäaikana tiukentamaan uudelleen.


Kuva: Jumalanpalveluksiin ei voi kesä-heinäkuussa osallistua Uspenskin katedraalissakaan, mutta pyhäkkö on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten. (Kuva: Maria Hattunen)


Lähde: ort.fi


Koronaohjeistus Helsingin hiippakunnan seurakunnille 1.6.-31.7.202019 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Uuden seurakunnan kotisivut työn alla

Uuden Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotisivut ovat päivitystyön alla ja sieltä löytyy jo eri alueiden pappien ja kanttorien yhteystiedot. Seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta hos.fi. Niitä

”Näen luolan taivaana”

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen joulutervehdys pelastuksen vuonna 2020. ”Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: Näen luolan taivaana, Neitseen kerubi-istuimena, seimen semmoisena pai

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.