Etsi
  • Lahden Ortodoksinen seurakunta

Yllätyskäänne seurakuntien yhdistymisessä: virallinen fuusio lykkääntyy vuodella

”Yhteistyö jatkuu niin kuin on suunniteltu”


Kirkkoherra Markku Salminen korostaa, että viivästys on vain hallinnollinen.

Kirkon keskushallintoyksiköltä saapui keskiviikkona 25. syyskuuta yllättävä viesti. Tuoreen tiedon mukaan lainsäädäntötyössä ei päästä sellaiseen aikatauluun, joka mahdollistaisi seurakuntien yhdistymisen siten jo vuoden 2020 alusta, kuten alun perin oli kaavailtu.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että yhdistyvissä Hämeenlinnan, Lahden ja Helsingin seurakunnissa järjestetään tänä syksynä seurakunnanvaltuuston vaalit. Näin ollen 1.1.2020 lukien yhdistyneen Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä olisi kasvanut yli 40 jäseneen, mikä ei ole mahdollista nykyisten säännösten vallitessa. Tällä hetkellä Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuustossa voi olla kirkkolain mukaan 21 jäsentä.

Nopeutetun yhdistymisen seurauksena siis kävisi niin, että vastaanottavan eli Helsingin seurakunnan valtuusto jatkaisi seurakunnanvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valittaisiin.


Arkkipiispa Leon kanta on, että nyt ei järjestetä ylimääräisiä vaaleja, koska varsinaiset vaalit ovat jo järjestelyissä pitkällä.


Jos seurakuntien yhdistyminen pantaisiin täytäntöön vuoden 2020 alusta, seurakunnan alueet eivät tulisi tasavertaisesti edustetuiksi valtuustossa, vaan alueellinen tasavertaisuus jäisi seurakunnanneuvoston kokoonpanon varaan.


Edellyttää kirkollishallituksen päätöstä


Selvitysmies Hannu Palsola ja kirkon lakimies Jari Rantala ovat konsultoineet yhdistymisasiassa sekä arkkipiispa Leoa että kirkollishallituksen lakimiesjäsentä Matti Tolvasta. Sen perusteella he suosittelevat menettelyä, jossa seurakunnanvaltuustot kokoontuisivat vuonna 2020 yhdessä saman asialistan pohjalta.


Tällöin ne käsittelisivät yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä yhteisissä valtuustojen kokouksissa. Tuolloin valtuustot voisivat saada äänensä kuuluviin kaikkia seurakuntia koskevien kysymysten osalta. Tällä tavoin turvattaisiin yhteismitalliset päätökset seurakuntakohtaisesti.


Toiminnallisesti yhteistyö voi perustua sopimukseen, eikä seurakuntarajat ylittävälle yhteistyölle ole juridisia esteitä. Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi siis virallisesti 2021 alusta lukien.


Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen haluaa korostaa, että seurakuntien työntekijöiden työsuhteet eivät ole uhattuna yhdistymisprosessin tai vahvistuvan yhteistyön takia.


”Yhteistyö seurakuntien välillä jatkuu niin kuin oli suunniteltukin. Nyt on kyseessä pelkkä hallinnollinen viivästys”, isä Markku Salminen sanoo.


Hän korostaa myös, että seurakuntien yhdistyminen ja yhdistymissopimuksen voimaantulo edellyttää kirkollishallituksen päätöstä. Selvitysmiehet pitävät nyt syntyneessä tilanteessa täysin mahdollisena sellaista kirkollishallituksen päätöstä, jonka mukaan nopeutettua menettelyä ei toteuteta, vaan edettäisiin siten, että kaikki yhdistymiset pannaan täytäntöön vuoden 2021 alusta lukien.


Markku Salminen kirkkoherra, rovasti markku.salminen@ort.fi

Helsingin ortodoksinen seurakunta Liisankatu 29, 00170 Helsinki

www.hos.fi


Jonas Bergenstad

kirkkoherra ja vt. kirkkoherra

jonas.bergenstad@ort.fi

Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat

35 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Uuden seurakunnan kotisivut työn alla

Uuden Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotisivut ovat päivitystyön alla ja sieltä löytyy jo eri alueiden pappien ja kanttorien yhteystiedot. Seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta hos.fi. Niitä

”Näen luolan taivaana”

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen joulutervehdys pelastuksen vuonna 2020. ”Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: Näen luolan taivaana, Neitseen kerubi-istuimena, seimen semmoisena pai

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.