Pyhät toimitukset

Jumalanpalvelusten ohella ortodoksisen kirkon elämän oleellinen osa ovat pyhät toimitukset.

Kirkossa ei koskaan ole tarkkaan rajattu ns. sakramenttien määrä, mutta tavallisimmin niitä luetellaan seitsemän läntisen mallin mukaan: kaste ja mirhavoitelu, ehtoollinen, avioliitto, synnintunnustus, sairaanvoitelu ja pappeus.

Sakramentteja muistuttavia toimituksia ovat muun muassa hautaus, kirkon vihkiminen ja vedenpyhitys.

Näitä pyhiä toimituksia voivat toimittaa ainoastaan papit, poikkeuksena kaste, jonka hätätapauksessa voi toimittaa maallikko. Ortodoksisen kirkon sakramenttikäsitys poikkeaa paljon esimerkiksi luterilaisen kirkon käsityksestä. Avioliitto ja pappeus ovat ortodoksisessa kirkossa sakramentteja.

ehtoollinen.jpg

Haluatko kastaa lapsesi tai liittyä kirkkoon?

Ota yhteys seurakunnan kirkkoherraan ja sovi hänen kanssaan kasteen ajankohdasta ja järjestelyistä. Alla on muutamia käytännön ohjeita kastetoimitukseen liittyen.
Kasteen yhteydessä toimitetaan kaksi kirkon sakramenttia: kaste ja mirhavoitelu.
Mikäli sinut on kastettu toiseen kristilliseen kirkkoon, ei kastetta enää toimiteta, vaan tällöin toimitetaan vain mirhavoitelu.

"Tehkää tämä minun muistokseni."

Liturgia on ortodoksisen kirkon keskeisin jumalanpalvelus. Seurakunnissa se on viikon kohokohta ja juhlistaa lisäksi kirkkovuoden suuria juhlia. Papiston ja seurakuntalaisten hartaimmat hetket ovat nimenomaan liturgiat.

"...mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”

Kirkon yhteydessä avioliitosta tulee jotain muuta kuin mitä se on vain miehen ja naisen parisuhteena. Avioliitto on kuva Kirkosta ja muistuttaa siten joka hetki Kristuksen uhrista ja ylösnousemuksesta.

katsakr.jpg
tuohukset.jpg

Sairaanvoitelu

pappeus.jpg

Pappeus

”Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut”

Katumuksen sakramentin tarkoituksena on eheyttää suhde sekä Jumalaan että lähimmäisiin. Meidät kutsutaan toteuttamaan entistä paremmin rakkauden kaksoiskäskyä:
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, … ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”

Meillä kaikillahan on oma sairautemme!

Sairaanvoitelun sakramentti on rukouksineen syvästi evankelinen ja liikuttava toimitus. Se tuo silmiemme eteen Jeesuksen ikään kuin ilmielävänä, ihmeitä tekevänä ja ihmisiä rakastavana Jumalana.

Papillinen kutsumus alkaa Kristuksen rististä ja johtaa siihen.

Pappeudella on aina ja kaikkialla sama perustehtävä: johdattaa ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja pelastuksen osallisuuteen.

paasiaisikoni.jpg

Hautaus

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon armahda meitä!

Ruumiin siunaus, hautaus ja sitä usein seuraava muistotilaisuus ovat kokonaisuutena kuin kauniit läksiäiset, jossa saatamme läheisemme matkaan.

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.