Seurakunnan hallinto

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 56§). Valtuuston tehtävät on määritelty tarkemmin Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä (87§).

SEURAKUNNANVALTUUSTO 2016–2019

Puheenjohtaja: Anatoli Lappalainen, tuotekehitysinsinööri, Lahti

Varapuheenjohtaja: Oili Lipitsäinen, luokanopettaja, Lahti

Jäsenet:
Anna Goltz, opiskelija, Mäntsälä (uusi)

Raila Hokkanen, eläkeläinen, Hyvinkää (uusi)

Jari Joska, turvallisuustyöntekijä, Heinola

Tiina Kulmalahti, opiskelija, Iitti (uusi)

Mikko Kuri, opettaja, Hyvinkää

Tanja Kuri, opiskelija, tuntiopettaja, Hyvinkää (uusi)

Markku Pelkonen, partner, yrittäjä, Lahti (uusi)

Maija Sihvonen, sairaanhoitaja, Lahti (uusi)

Zhanna Vilpponen, sairaanhoitaja, Hyvinkää (uusi)

Mikko Äikäs, asiamies, Heinola

luottamushenkilöt2.jpg

Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta.


Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 59§)


SEURAKUNNANNEUVOSTO 2016 – 2019

Puheenjohtaja: kirkkoherra Jonas Bergenstad

Varapuheenjohtaja: Mikko Äikäs, Heinola

Jäsenet:
Jari Joska, Heinola
Aki Korpela, Hyvinkää
Arja Suikkanen, Iitti
Anna Toikka–Niemenlehto, Riihimäki
pääkirkon isännöitsijä Juha Romanov, Lahti

Lisäksi seurakunnan työntekijöillä on oikeus valita kokouksiin edustajansa.

Muut toimielimet vaalikaudeksi 2016–2019:

Kiinteistölautakunta:
Juha Romanov, Ismo Kirmonen, Mikko Äikäs, Anna Goltz ja Marja Siviranta


Vaalilautakunta:
Raila Hokkanen, Aki Korpela, Mikko Kuri, Markku Pelkonen ja Maija Sihvonen


Diakoniatoimikunta:
Markku Niemenlehto, Meri-Helga Mantere, Anatoli Lappalainen, Maija Sihvonen, Pirjo Sipiläinen


Kasvatustoimikunta:
Anna Goltz, Anastasia Lappalainen, Tanja Kuri, Tiina Kulmalahti, Markku Pelkonen

©2018 Lahden Ortodoksinen Seurakunta.